Plan godzinowy warsztatów

 

Poniedziałek
20.08.2018

Wtorek/Środa
21-22.08.2018

Czwartek
23.08.2018

 • 12.00 – rejestracja i wydawanie identyfikatorów
 • 13.30 – obiad
 • 14.30 – konferencja wstępna
 • 15.00 – uwielbienie
 • 15.30 – przerwa
 • 16.00 – przyg. do Mszy
 • 16.30 – Msza Święta
 • 18.30 – kolacja
 • 19.00 – blok rekolekcyjny
 • 21.00 – zakończenie dnia
 • 9.00 – uwielbienie
 • 10.00 – I blok rekolekcyjny
 • 12.00 – przerwa na kawę
 • 12.30 – II blok rekolekcyjny
 • 14.30 – obiad
 • 16.00 – uwielbienie i przyg. do Mszy
 • 16.30 – Msza Święta
 • 18.30 – kolacja
 • 19.00 – III blok rekolekcyjny
 • 21.00 – zakończenie dnia
 •   9.00 – uwielbienie
 •   9.30 – konferencja
 • 11.00 – świadectwa
 • 12.00 – Msza Święta
 • 14.30 – obiad
 • 15.00 – zakończenie

 

 

 

 

Top